"Hvorfor spør revisor om dette?"


Er du interessert i mer informasjon om revisors rolle, hva og hvorfor revisor gjør og spør som hun gjør?


Ikke særlig objektivt, men et tips er da å bla i boken "Revisjonshandlinger i praksis" som Mona Mjøsund Degerstrøm og svigersøster Tine Degerstrøm Stenvold har utgitt i august 2020.


Boken finnes i de fleste nettbokhandlere eller ved å trykke på boka.

Featured Posts
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Recent Posts