KONTAKT

Degerstrøms Revisjon AS
Vår adresse Kirkenes

Dr. Wesselsgt. 12

9900 Kirkenes

bd@drevisjon.no

Tlf. 90 88 59 25

www.facebook.com/Degerstroms

Vår adresse Trondheim

Skonnertvegen 7 

7053 Ranheim

mm@drevisjon.no

Tlf. 91 54 42 05

www.facebook.com/Degerstroms