top of page

Digital revisor

Mona har i november gjennomført Revisorforeningens Digitaliseringsakademi og blitt sertifisert som "digital revisor". Ved deltakelse i Digitaliseringsakademiet har Mona fått eksempler på hvilke muligheter og verktøy som finnes, samt fått en bevissthet om digitaliseringsutfordringene våre klienter og revisjonsbransjen står overfor.

Målet er at denne kunnskapen skal komme våre klienter til gode ved at det kan gis mer tidsriktige råd og veiledninger knyttet til den digitale utviklingen.


Har du spørsmål rundt dette, bare ta kontakt med Mona.

Comments


Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page